onsdag 9 november 2022

Festina Pace

Pray for Peace, super8 film 4,25 min, 2022, Galleri 54, Göteborg


Idémaskinen
”Bortom all stress i ett gammalt stort hus provar de kläder. En grön jacka som en ärta, en röd blank jacka från New York och en kimono. En lila kavaj. Golvet finns inte längre bara grus och jord. Smutsigt ljus strålar in genom ett fönster. De väntar. Förbereder sig. Försöker ha det trevligt. På en annan plats. Qorban får stanna. Han tar körkort. Ryssland krigar. Folk svälter. Jag matar de vita duvorna. De får kokosflingor och linfrön. Så att de flyger. Jag vill vrida upp festen. Vi måste kämpa hårdare. Astrid väljer kimonon och dansar.”

Kan konsten påverka? Eller är den alltid en annan sanning. En öppen dörr. En frihet där många sanningar får plats. I arbetet med utställningen har Lännerström läst delar av Tusen och en natt. Grävt i sagorna, de magiska berättelserna för att hitta ledtrådar till vad som händer idag. Varför är livet så brutalt på vissa platser? Konstnären närmar sig det svåra och försöker hitta nya vägar framåt. Genom skattjakter, skrot, sorger, fester och äventyr gör hon ett, kanske fåfängt försök, att med konstens magi  brådska freden – Festina Pace.


“Beyond stress in a big old house, they try on clothes. A green jacket like a pea, a red glossy jacket from New York and a kimono. A purple blazer. The floor is no longer, just gravel and soil. Dirty light shines through a window. They are waiting. Preparing. Trying to have a good time. In another place. Qorban may stay. He's getting a driver's license. Russia is at war. People are starving. I feed the white pigeons. They get coconut flakes and flax seeds. So they fly. I want to turn up the party. We have to fight harder. Astrid chooses the kimono and dances.”

 Can art be a tool to change? Or is art always another truth. An open door. A freedom where many truths can be accommodated. In working with the exhibition Lännerström has read parts of One Thousand and One Nights. Digging into the fairy tales, the magical stories to find clues to what is happening today. Why is life so brutal in some places? The artist approaches the difficult trying to finds new paths forward. Through treasure hunts, scraps, sorrows, parties and adventures she makes an attempt to hasten peace, with the magic of art - Festina Pace.

more at www.saralannerstrom.com

 

måndag 5 september 2022

Skyn Voort/ Shine OnInstallation work in Reigersbos, Amsterdam August 2022. Shine On is a temporary spatiality on the roof of a parking garage. A shade, a modernistic sculpture to experience from far or visit, enter.  

fredag 19 november 2021

KRPM


The Exorsists Gbg blåste bort alla demoner och psykiskt ohälsa från Backaplan den 15 september 2021. Med sin fantastiska stonerdisco.


Del av publiken i trappan till terrassen.DANCE FOR A COLD WINTER

måndag 16 november 2020

Tellustemplet

Tellustemplet murade jag upp för hand på en refug till den stora parkeringen, Backaplan. Jag hade återvunnet tegel som jag plockat från en riven fastighet på Backavägen. Jag funderade mycket över tegel som material och tidsaspekter när det gäller hållbart byggande. Tegel håller minst i 500 år och min ståndpunkt är att byggbranschen borde tänka lite mer på kvalité, återvinning och hållbara material när det bygger om stadsdelen.

Vad jag inte kunde tänka in var att mura templet blev ett flera veckor långt performance. Min scen var en refug, min publik – alla människor som rör sig på Backaplan. Ett socialt och pedagogiskt performance. Varje dag pratade jag med ett tiotal personer. Lyssnade på livsberättelser, associationer, förklarade mina egna intensioner. Det blåste. Jag jobbade. Blev trött i ryggen, smutsig. Men arbetet kändes meningsfullt. De allra flesta jag pratade med var positiva. Jag försökte använda alla stenar, även de som hade en märklig form.   

Mått 1,5 x 1,2 x 3 m

”Konst i stadsutveckling”, Backaplan Göteborg 2020 på uppdrag av Lundby Stadsdelsnämnd, Statens Konstråd, Ångpannegatans Processer.

 
Fabriken


Ljudinstallation i tunt gjuten betong och ek. En gestaltning av ett samhälle, yttre strukturer som krackelerar och går sönder. Och de mänskliga rösterna, musiken och fåglarnas förmåga att överleva katastrofer. Mått 0,9 x 2,7 x 4,5 (m)

Fabriken är inspirerad av The Packards Plant, Detroit. En enorm fabriksruin där det en gång i tiden producerats lyxbilar som Rolls rolls. På ett underligt sätt kändes ruinen familjär, jag kände mig hemma. Det var 2015 och fem år senare känns ruinen fortfarande aktuell, den handlar mer om mig själv eller om samhället idag än om Detroit. 

Fabriken är en modell och i den finns tre ljudkällor, tre lådor med olika typer av musik. Fågelkvitter. Henriette sjunger om himlen. Pontus musik blir en ravefest i underjorden. Och Prince åttiotal någonstans mitt emellan.
Något händer eller lever kvar när strukturen faller.

Kungsbacka Konsthall mars-aug 2020fredag 22 februari 2019

Freja FuturaPublic Art at Frejaskolan, Tynnered 2018.