måndag 11 februari 2013

Silent Disco, video at "The David Bowie Museum"

visas under "The David Bowie Museum" på SKOGEN, Göteborg, feb 2013.
Musik: The Marble Fauns, alltså Magnus Haglund och Isak Eldh.
 
Shows at "The David Bowie Museum" at SKOGEN, Göteborg, feb 2013.
Music: The Marble Fauns, Magnus Haglund and Isak Eldh.
Video: Sara Lännerström